تطبیق نشانه‌های ظهور

در این وبلاگ، نظرات یک دانشجو نوشته می‌شود، و شاید قابل اعتنای جدی نباشد
 

پاسخ: نه، ولی ...

 

هر کس روایات مربوط به سفیانی را بخواند، اقل چیزی که متوجه می شود این است که سفیانی یک فرد است یک شخص واحد و نه یک گروه یا جریان.

اما شباهت رفتارهای داعش با عثمان سفیانی قابل انکار نیست، همان ضدیت با شیعه و همان تعصب مذهبی شدید و سطحی.

تنها تفاوت در رابطه ی خوب او با غرب است که از او به عنوان "رجل متنصر" یعنی مرد نصرانی نما، یاد شده که به رابطه ی خوب با غرب تفسیر شده است.

 

بر این اساس، سه احتمال متصور است:

 

1. برای سرکرده ی فعلی داعش، ابوبکر البغدادی، اتفاقی بیفتد، مثلاً در بمباران امریکایی ها کشته شود، و سرکرده ی بعدی یا بعدتری، کسی نباشد جز یکی از فرماندهان محلی داعش در جنوب سوریه به نام عثمان معروف به سفیانی (در نزد ما)!

2. در هرج و مرج پس از زلزله ی دمشق، عثمان سفیانی حرکتی کاملاً جدید را از جنوب سوریه آغاز کند و با پیشروی های سریع، گروه های رقیب، از جمله داعش را از نظر ساختاری متلاشی کند (پس از 6 ماه). البته، احتمالاً بیشتر نیروهای داعش،نه نابود، بلکه جذب این رهبر جدید خواهند شد، درست مانند همان کاری که داعش با جبهة النصرة کرد.

3. با توجه به رابطه ی خوبی که بین جبهة النصرة (شاخه ی رسمی القاعده) و اسرائیل در جنوب سوریه برقرار شده، بعید نیست که سفیانی هم از میان این گروه برخیزد.

 

شخصاً احتمال اول را ترجیح می دهم و احتمال دوم را فوق العاده پایین می دانم، و احتمال سوم هم گرچه از دومی بیشتر است اما باز هم به 50 درصد نمی رسد.