تطبیق نشانه‌های ظهور

در این وبلاگ، نظرات یک دانشجو نوشته می‌شود، و شاید قابل اعتنای جدی نباشد
 

شیعه هزار سال عزاداری کرد، خدا قبول کند. اما نباید هدف را فراموش کرد.

 

خداوند یک بار نماینده ی خود را فرستاد و مردم در یاری اش کوتاهی کردند تا شد آن چه شد.

نکند وقتی دوباره خدا نماینده ای فرستاد، و ندای هل من ناصر رسید، بعد از آن همه سال عزاداری، درست در سال ظهور، تازه یادمان بیفتد که پس کار و درس و زندگی و زن و بچه مون چی؟ ما هزارتا آرزو و برنامه برا زندگیمون داریم!!!

 

این دل کندن ها، کار یک روز و دو روز نیست. باید از وقتی هنوز هیچ خبری نیست، به فکر باشیم

 

بهترین جا برای این دل کندن، همین روضه هاست.
بی خود نیست ظهور، برای روز عاشورا برنامه ریزی شده. مردم در این روز، بیشترین آمادگی را دارند.


پی نوشت: انکار نمی کنم که خود منِ نویسنده ممکنه در زمان ظهور، به وظیفه م عمل نکنم، خــُب، من هیچ وقت عزادار خوبی هم نبودم، اما این امر، چیزی رو عوض نمی کنه، هدف این عزاداری ها همونیه که گفته شد.