تطبیق نشانه‌های ظهور

در این وبلاگ، نظرات یک دانشجو نوشته می‌شود، و شاید قابل اعتنای جدی نباشد
 

 

به نظر می رسد، پس از ظهور، فلسفه ی عزاداری محرم به صورت فعلی از بین خواهد رفت، هر چند ممکن است یادبود آن همیشه برقرار باشد.

 

پس از ظهور، روز عاشورا که اوج عزاداری محرم بود، سالگرد ظهور خواهد بود و به ویژه پس از مدتی از ظهور، خود امام حسین علیه السلام به عنوان جانشین امام زمان به دنیا رجعت خواهند کرد و معروف است که در ظهور، انتقام عاشورا هم گرفته می شود

 

نکته: اگر باور داشته باشید ظهور نزدیک است، پس از فرصت های باقیمانده ی عزاداری استفاده کنید، شاید فقط چند سال انگشت شمار فرصت باشد و دیگر تمام.

درست است که پس از ظهور درهای رحمت باز می شود، اما بالاخره باب هایی هم هستند که با ظهور بسته می شوند، مثل همین عزاداری (احتمالاً)

حتی اگر بعد از ظهور گریه و اشکی هم باشد، باز رشدی که ایجاد می کند مانند قبل از ظهور نخواهد بود (برگرفته از تقسیم بندی قبل الفتح و بعد الفتح در قرآن).